ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΤΑ
VASILIOS MAGOUTISACCOUNTING - TAX TECHNICAL OFFICE
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ
INTEGRATED TAX SERVICES
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
CONTINUOUS SUPPORTFOR BUSINESSES & INDIVIDUALS
Λογιστικό Γραφείο Άρτα Μαγκούτης

Accounting - Tax Technical office

VASILIOS MAGOUTIS

In 1987, Vasilios Magoutis founded the Accounting - Tax Technical Office, which he manages until today, with the excellent cooperation of his executives and his external partners. He is a member of the Economic Chamber of Greece with license to sign an unlimited balance sheet number 441/2003.

Our partners are all graduates of economic schools, with many years of experience, they have earned the respect and trust of our customers. It is no coincidence that we have clients from the largest companies in Greece.

Learn More

Services

Our office takes over Accounting - Tax services for individuals and businesses

  •  Tax statements
  •  Issuance VAT number
  •  Issuance of tax information
  •  Submitting an A21 application for family allowance
  •  Complete Payroll Tracking
  •  VAT Declarations
  •  VAT Refund Services
  •  Registration Number Services
See More